ŠifraZamenski čipovi za upotrebu u HPZa upotrebu uBojaKapacitet
HPCIPBU1025 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175 MFP, CLJ M176 MFP, CLJ M177 MFP, CLJ M275 MFP
CE314A Drum unit 14K
HPCIPUNIV3

Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175 MFP, CLJ M275 MFP

CE310A Black 1.2K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1215, CLJ CP1515, CLJ CP1518
CLJ CM1312 MFP
CB540A Black 2.2K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE320A Black 2K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC530A Black 3.5K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE250A Black 5K
HPCIPCUNIV3 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175 MFP, CLJ M275 MFP
CE311A Cyan 1K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1215, CLJ CP1515, CLJ CP1518
CLJ CM1312 MFP
CB541A Cyan 1.4K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE321A Cyan 1.3K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC531A Cyan 2.8K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE251A Cyan 7K
HPCIPMUNIV3 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175 MFP, CLJ M275 MFP
CE313A Magenta 1K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1215, CLJ CP1515, CLJ CP1518
CLJ CM1312 MFP
CB543A Magenta 1.4K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE323A Magenta 1.3K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC533A Magenta 2.8K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE253A Magenta 7K
HPCIPYUNIV3 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175 MFP, CLJ M275 MFP
CE312A Yellow 1K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1215, CLJ CP1515, CLJ CP1518
CLJ CM1312 MFP
CB542A Yellow 1.4K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE322A Yellow 1.3K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC532A Yellow 2.8K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE252A Yellow 7K
HPCIPUNIV4

Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175 MFP, CLJ M275 MFP

CE310A Black 1.2K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE320A Black 2K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC530A Black 3.5K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE250A Black 5K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CLJ CM4540 MFP
CE260A Black 8.5K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP5225
CE740A Black 7K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M251
CLJ M276 MFP
CF210A Black 1.6K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M351, CLJ M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE410A Black 2.2K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE400A Black 11K
HPCIPCUNIV4

Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175 MFP, CLJ M275 MFP

CE311A Cyan 1K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE321A Cyan 1.3K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC531A Cyan 2.8K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE251A Cyan 7K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CE261A Cyan 11K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP5225
CE741A Cyan 7.3K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M251
CLJ M276 MFP
CF211A Cyan 1.8K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M351, CLJ M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE411A Cyan 2.6K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE403A Cyan 6K
HPCIPMUNIV4

Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175 MFP, CLJ M275 MFP

CE313A Magenta 1K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE323A Magneta 1.3K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC533A Magenta 2.8K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE253A Magenta 7K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CE263A Magenta 11K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP5225
CE743A Magenta 7.3K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M251
CLJ M276 MFP
CF213A Magenta 1.8K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M351, CLJ M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE413A Magenta 2.6K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE403A Magenta 6K
HPCIPYUNIV4

Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175 MFP, CLJ M275 MFP

CE312A Yellow 1K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE322A Yellow 1.3K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC532A Yellow 2.8K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE252A Yellow 7K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CE262A Yellow 11K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP5225
CE742A Yellow 7.3K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M251
CLJ M276 MFP
CF212A Yellow 1.8K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M351, CLJ M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE412A Yellow 2.6K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE402A Yellos 6K
HPCIP4025 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CLJ CM4540 MFP
CE260A Black 8.5K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP5225
CE740A Black 7K
HPCIPC4025 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CE261A Cyan 11K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP5225
CE741A Cyan 7.3K
HPCIPM4025 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CE263A Magenta 11K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP5225
CE743A Magenta 7.3K
HPCIPY4025 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CE262A Yellow 11K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP5225
CE742A Yellow 7.3K
HPCIP5525 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP5525
CE270A Black 13.5K
HPCIPC5525 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP5525
CE271A Cyan 15K
HPCIPM5525 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP5525
CE273A Magenta 15K
HPCIPY5525 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP5525
CE272A Yellow 15K
HPCIPBU6015 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP6015
CLJ CM6030 MFP, CLJ CM6040 MFP
CB384A Drum unit
Black
23K
HPCIPBUC6016 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP6015
CLJ CM6030 MFP, CLJ CM6040 MFP
CB385A Drum unit
Cyan
35K
HPCIPBUM6015 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP6015
CLJ CM6030 MFP, CLJ CM6040 MFP
CB387A Drum unit
Magenta
35K
HPCIPBUY6015 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP6015
CLJ CM6030 MFP, CLJ CM6040 MFP
CB386A Drum unit
Yellow
35K
HPCIP6015 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP6015
CLJ CM6030 MFP, CLJ CM6040 MFP
CB380A Black 16.5K
HPCIPC6015 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP6015
CLJ CM6030 MFP, CLJ CM6040 MFP
CB381A Cyan 21K
HPCIPM6015 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP6015
CLJ CM6030 MFP, CLJ CM6040 MFP
CB383A Magenta 21K
HPCIPY6015 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ CP6015
CLJ CM6030 MFP, CLJ CM6040 MFP
CB382A Yellow 21K
HPCIP176 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M176 MFP, CLJ M177 MFP
CF350A Black 1.3K
HPCIPC176 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M176 MFP, CLJ M177 MFP
CF351A Cyan 1K
HPCIPM176 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M176 MFP, CLJ M177 MFP
CF353A Magenta 1K
HPCIPY176 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M176 MFP, CLJ M177 MFP
CF352A Yellow 1K
HPCIP251 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M251
CLJ M276 MFP
CF210A Black 1.6K
HPCIPC251 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M251
CLJ M276 MFP
CF211A Cyan 1.8K
HPCIPM251 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M251
CLJ M276 MFP
CF213A Magenta 1.8K
HPCIPY251 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M251
CLJ M276 MFP
CF212A Yellow 1.8K
HPCIP351 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M351, CLJ M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE410A Black 2.2K
HPCIPC351 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M351, CLJ M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE411A Cyan 2.6K
HPCIPM351 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M351, CLJ M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE413A Magenta 2.6K
HPCIPY351 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M351, CLJ M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE412A Yellow 2.6K
HPCIP476 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M476 MFP
CF380A Black 2.4K
HPCIPC476 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M476 MFP
CF381A Cyan 2.7K
HPCIPM476 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M476 MFP
CF383A Magenta 2.7K
HPCIPY465 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M476 MFP
CF382A Yellow 2.7K
HPCIP551 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE400A Black 11K
HPCIPC551 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE401A Cyan 6K
HPCIPM551 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE403A Magenta 6K
HPCIPY551 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE402A Yellow 6K
HPCIPBU2500 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 1500, CLJ 2500
C9704A Drum unit 5K/20K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 2550
CLJ 2820 AiO, CLJ 2840 AiO
Q3964A Drum unit 5K/20K
HPCIP2500 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 1500, CLJ 2500
C9700A Black 5K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 2550
CLJ 2820 AiO, CLJ 2840 AiO
Q3960A Black 5K
HPCIPCMY2500 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 1500, CLJ 2500
C9701A Cyan 4K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 2550
CLJ 2820 AiO, CLJ 2840 AiO
Q3961A Cyan 4K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 1500, CLJ 2500
C9703A Magenta 4K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 2550
CLJ 2820 AiO, CLJ 2840 AiO
Q3963A Magenta 4K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 1500, CLJ 2500
C9702A Yellow 4K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 2550
CLJ 2820 AiO, CLJ 2840 AiO
Q3962A Yellow 4K
HPCIP3600 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6000A Black 2.5K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 3600, CLJ 3800
CLJ CP3505
Q6470A Black 6K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4700
Q5950A Black 11K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4730 MFP
CLJ CM4370 MFP
Q6460A Black 12K
HPCIPC3600 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6001A Cyan 2K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 3600
Q6471A Cyan 4K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4700
Q5951A Cyan 10K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4730 MFP
CLJ CM4370 MFP
Q6461A Cyan 12K
HPCIPM3600 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6003A Magenta 2K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 3600
Q6473A Magenta 4K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4700
Q5953A Magenta 10K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4730 MFP
CLJ CM4370 MFP
Q6463A Magenta 12K
HPCIPY3600 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6002A Yellow 2K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 3600
Q6472A Yellow 4K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4700
Q5952A Yellow 10K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4730 MFP
CLJ CM4370 MFP
Q6462A Yellow 12K
HPCIPC3800 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6001A Cyan 2K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 3800
CLJ CP3505
Q7581A Cyan 6K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4700
Q5951A Cyan 10K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4730 MFP
CLJ CM4370 MFP
Q6461A Cyan 12K
HPCIPM3800 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6003A Magenta 2K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 3800
CLJ CP3505
Q7583A Magenta 6K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4700
Q5953A Magenta 10K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4730 MFP
CLJ CM4370 MFP
Q6463A Magenta 12K
HPCIPY3800 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6002A Yellow 2K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 3800
CLJ CP3505
Q7582A Yellow 6K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4700
Q5952A Yellow 10K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4730 MFP
CLJ CM4370 MFP
Q6462A Yellow 12K
HPCIP3500 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 3500, CLJ 3550
CLJ 3700
Q2670A Black 4K
HPCIPC3500 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 3500, CLJ 3550
Q2671A Cyan 4K
HPCIPM3500 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 3500, CLJ 3550
Q2673A Magenta 4K
HPCIPY3500 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 3500, CLJ 3550
Q2672A Yellow 4K
HPCIP4600 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4600, CLJ 4650
C9720A Black 9K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 5500, CLJ 5550
C9730A Black 13K
HPCIPC4600 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4600, CLJ 4650
C9721A Cyan 8K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 5500, CLJ 5550
C9731A Cyan 12K
HPCIPM4600 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4600, CLJ 4650
C9723A Magenta 8K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 5500, CLJ 5550
C9733A Magenta 12K
HPCIPY4600 Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 4600, CLJ 4650
C9722A Yellow 8K
Zamenski čip za upotrebu u
CLJ 5500, CLJ 5550
C9732A Yellow 12K

Kontakt

 • Telefoni:
  011/319-39-59 
  011/319-47-94
 • Faks:
  011/319-39-06
 • Adresa:
  Luja Adamiča 32
  Beograd, 11070 Novi Beograd
  Srbija
 • E-pošta:
 • Radno vreme:
  Ponedeljak-Petak, 8-16h
 • Google+