ŠifraZamenske toner kasete za upotrebu u HPOEM oznakaBojaKapacitet
HPBUJE1025 Zamenska bubanj jedinica za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175
CLJ M275 MFP
CE314A - 14000
HPTK1025 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175
CLJ M275 MFP
CE310A Black 1200
HPTKC1025 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175
CLJ M275 MFP
CE311A Cyan 1000
HPTKM1025 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175
CLJ M275 MFP
CE313A Magenta 1000
HPTKY1025 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP1025
CLJ M175
CLJ M275 MFP
CE312A Yellow 1000
HPTK177 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M176
CLJ M177 MFP
CF350A Black 1300
HPTKC177 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M176
CLJ M177 MFP
CF351A Cyan 1000
HPTKM177 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M176
CLJ M177 MFP
CF353A Magenta 1000
HPTKY177 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M176
CLJ M177 MFP
CF352A Yellow 1000
HPTKX251 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M251
CLJ M276 MFP
CF210X Black 2400
HPTK251 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M251
CLJ M276 MFP
CF210A Black 1600
HPTKC251 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M251
CLJ M276 MFP
CF211A Cyan 1600
HPTKM251 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M251
CLJ M276 MFP
CF213A Magenta 1600
HPTKY251 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M251
CLJ M276 MFP
CF212A Yellow 1600
HPTK351 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M351, M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE410A Black 2200
HPTKC351 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M351, M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE411A Cyan 2600
HPTKM351 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M351, M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE413A Magenta 2600
HPTKY351 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M351, M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE412A Yellow 2600
HPTK551 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE400A Black 5500
HPTKC551 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE401A Cyan 6000
HPTKM551 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE402A Magenta 6000
HPTKY551 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE4031 Yellow 6000
HPTK1215 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP1215, CLJ CP1515, CLJ CP1518
CLJ CM1312 MFP
CB540A Black 2200
HPTKC1215 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP1215, CLJ CP1515, CLJ CP1518
CLJ CM1312 MFP
CB541A Cyan 1400
HPTKM1215 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP1215, CLJ CP1515, CLJ CP1518
CLJ CM1312 MFP
CB543A Magenta 1400
HPTKY1215 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP1215, CLJ CP1515, CLJ CP1518
CLJ CM1312 MFP
CB542A Yellow 1400
HPTK1415 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE320A Black 2000
HPTKC1415 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE321A Cyan 1300
HPTKM1415 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE323A Magenta 1300
HPTKY1415 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE322A Yellow 1300
HPTK2025 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC530A Black 3500
HPTKC2025 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC531A Cyan 2800
HPTKM2025 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC533A Magenta 2800
HPTKY2025 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC532A Yellow 2800
HPTKX3525 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE250X Black 10500
HPTK3525 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE250A Black 5000
HPTKC3525 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE251A Cyan 7000
HPTKM3525 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE253A Magenta 7000
HPTKY3525 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE252A Yellow 7000
HPTK4025 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CLJ CM4540 MFP
CE260A Black 8500
HPTKC4025 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CE261A Cyan 11000
HPTKM4025 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CE263A Magenta 11000
HPTKY4025 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CE262A Yellow 11000
HPTK5225 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP5225
CE740A Black 7000
HPTKC5225 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP5225
CE741A Cyan 7300
HPTKM5225 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP5225
CE743A Magenta 7300
HPTKY5225 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP5225
CE742A Yellow 7300
HPTK5525 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP5525
CE270A Black 13500
HPTKC5525 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP5525
CE271A Cyan 15000
HPTKM5525 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP5525
CE273A Magenta 15000
HPTKY5525 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ CP5525
CE272A Yellow 15000
HPTK2500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 1500, CLJ 2500
C9700A Black 5000
HPTKC2500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 1500, CLJ 2500
C9701A Cyan 4000
HPTKM2500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 1500, CLJ 2500
C9703A Magenta 4000
HPTKY2500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 1500, CLJ 2500
C9702A Yellow 4000
HPTK2600 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6000A Black 2500
HPTKC2600 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6001A Cyan 2000
HPTKM2600 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6003A Magenta 2000
HPTKY2600 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6002A Yellow 2000
HPTK2500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 2550
CLJ 2820 AiO, CLJ 2840 AiO
Q3960A Black 5000
HPTKC2500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 2550
CLJ 2820 AiO, CLJ 2840 AiO
Q3961A Cyan 4000
HPTKM2500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 2550
CLJ 2820 AiO, CLJ 2840 AiO
Q3971A Cyan 2000
HPTKY2500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 2550
CLJ 2820 AiO, CLJ 2840 AiO
Q3963A Magenta 4000
HPTKC2500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 2550
CLJ 2820 AiO, CLJ 2840 AiO
Q3973A Magenta 2000
HPTKM2500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 2550
CLJ 2820 AiO, CLJ 2840 AiO
Q3962A Yellow 4000
HPTKY2500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 2550
CLJ 2820 AiO, CLJ 2840 AiO
Q3972A Yellow 2000
HPTK3600 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 3600, CLJ 3800
CLJ CP3505
Q6470A Black 6000
HPTKC3600 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 3600
Q6471A Cyan 4000
HPTKM3600 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 3600
Q6473A Magenta 4000
HPTKY3600 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 3600
Q6472A Yellow 4000
HPTKC3800 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 3800
CLJ CP3505
Q7581A Cyan 6000
HPTKM3800 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 3800
CLJ CP3505
Q7583A Magenta 6000
HPTKY3800 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 3800
CLJ CP3505
Q7582A Yellow 6000
HPTK4600 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 4600, CLJ 4650
C9720A Black 9000
HPTKC4600 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 4600, CLJ 4650
C9721A Cyan 8000
HPTKM4600 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 4600, CLJ 4650
C9723A Magenta 8000
HPTKY4600 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 4600, CLJ 4650
C9722A Yellow 8000
HPTK4700 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 4700
Q5950A Black 11000
HPTKC4700 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 4700
Q5951A Cyan 10000
HPTKM4700 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 4700
Q5953A Magenta 10000
HPTKY4700 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 4700
Q5952A Yellow 10000
HPTK5500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 5500, CLJ 5550
C9730A Black 13000
HPTKC5500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 5500, CLJ 5550
C9731A Cyan 12000
HPTKM5500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 5500, CLJ 5550
C9733A Magenta 12000
HPTKY5500 Zamenska toner kaseta za upotrebu u
CLJ 5500, CLJ 5550
C9732A Yellow 12000

Kontakt

 • Telefoni:
  011/319-39-59 
  011/319-47-94
 • Faks:
  011/319-39-06
 • Adresa:
  Luja Adamiča 32
  Beograd, 11070 Novi Beograd
  Srbija
 • E-pošta:
 • Radno vreme:
  Ponedeljak-Petak, 8-16h
 • Google+