Šifra Za upotrebu u Zamenski bubnjevi (OPC valjci) za upotrebu u HP
HPBU1505 CB435A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P1005, LJ P1006
CE285A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P1102
LJ M1212 MFP, LJ M1217 MFP
CB436A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P1505
LJ M1120 MFP, LJ M1522 MFP
CE278A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P1566, LJ P1606
LJ M1536 MFP
HPBU1160 Q7553A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P2014, LJ P2015
LJ M2727 MFP
Q7553X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P2015
LJ M2727 MFP
Q5949A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 1160, LJ 1320
LJ 3390 AiO, LJ 3392 AiO
Q5949X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 1320
LJ 3390 AiO, LJ 3392 AiO
HPBU2035 CF280A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ M401
LJ M475 MFP
CF280X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ M401
LJ M475 MFP
CE505A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P2035, LJ P2055
CE505X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P2055
HPBU2400 Q7551A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P3005
LJ M3027 MFP, LJ M3035 MFP
Q7551X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P3005
LJ M3027 MFP, LJ M3035 MFP
Q6511A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 2410, LJ 2420, LJ 2430
Q6511X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 2410, LJ 2420, LJ 2430
HPBU3015 CE255A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P3015
LJ M525 MFP
CE255X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P3015
LJ M525 MFP
HPBU4015 CC364A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P4014, LJ P4015, LJ P4515
CC364X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ P4015, LJ P4515
CE390A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ M601, LJ M602, LJ M603
LJ M4555 MFP
CE390X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ M602, LJ M603
LJ M4555 MFP
HPBU1200 C7115A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 1000, LJ 1200
LJ 1220 AiO, LJ 3300 AiO, LJ 3310 AiO, LJ 3320 AiO, LJ 3380 AiO
C7115X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 1200
LJ 1220 AiO, LJ 3300 AiO, LJ 3310 AiO, LJ 3320 AiO, LJ 3380 AiO
Q2624A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 1150
Q2613A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 1300
HPBU1010 Q2612A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 1010, LJ 1012, LJ 1015, LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022
LJ 3015 AiO, LJ 3020 AiO, LJ 3030 AiO, LJ 3050 AiO, LJ 3052 AiO, LJ 3055 AiO
LJ M1005 MFP, M1319 MFP
HPBU2100 C4096A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 2100, LJ 2200
HPBU2300 Q2610A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 2300
HPBU4 92298A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 4, LJ 4+, LJ 4M, LJ 4M+, LJ 5, LJ 5M, LJ 5N
92298X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 4, LJ 4+, LJ 4M, LJ 4M+, LJ 5, LJ 5M, LJ 5N
HPBU4L 92274A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 4L, LJ 4ML, LJ 4P, LJ 4MP
HPBU4000 C4127A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 4000, LJ 4050
C4127X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 4000, LJ 4050
HPBU4100 C8061A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 4100
C8061X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 4100
HPBU4200 Q1338A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 4200
Q5942A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 4240, LJ 4250, LJ 4350
Q5942X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 4250, LJ 4350
Q1339A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 4300
Q5945A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 4345 MFP
LJ M4345 MFP
HPBU5L C3906A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 5L, LJ 6L
LJ 3100 AiO, LJ 3150 AiO
HPBU5P C3903A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 5P, LJ 5MP, LJ 6P, LJ 6MP
HPBU5SI C3909A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 5Si, LJ 8000
C3909X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 5Si, LJ 8000
HPBU5000 C4129X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 5000, LJ 5100
HPBU5200 Q7516A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 5200
HPBU8100 C4182X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 8100, LJ 8150
HPBU9000 C8543X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
LJ 9000, LJ 9040, LJ 9050
LJ M9040 MFP, LJ M9050 MFP
HPBU1025 CE314A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ M175 MFP, CLJ M275 MFP
CLJ CP1025
HPBU1215 CE410A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ M351, CLJ M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE410X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ M351, CLJ M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE411A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ M351, CLJ M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE413A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ M351, CLJ M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CE412A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ M351, CLJ M451
CLJ M375 MFP, CLJ M475 MFP
CB540A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP1215, CLJ CP1515, CLJ CP1518
CLJ CM1312 MFP
CB541A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP1215, CLJ CP1515, CLJ CP1518
CLJ CM1312 MFP
CB543A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP1215, CLJ CP1515, CLJ CP1518
CLJ CM1312 MFP
CB542A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP1215, CLJ CP1515, CLJ CP1518
CLJ CM1312 MFP
CE320A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE321A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE323A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CE322A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP1525
CLJ CM1415 MFP
CC530A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC531A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC533A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
CC532A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP2025
CLJ CM2320 MFP, CLJ CM2720 MFP
HPBU2600 Q6000A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6001A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6003A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
Q6002A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 1600, CLJ 2600, CLJ 2605
CLJ CM1015 MFP, CLJ CM1017 MFP
HPBU3500 Q2670A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3500, CLJ 3550, CLJ 3700
Q2671A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3500, CLJ 3550
Q2673A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3500, CLJ 3550
Q2672A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3500, CLJ 3550
Q2681A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3700
Q2683A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3700
Q2682A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3700
HPBU3525 CE250A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE250X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE251A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE253A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE252A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP3525
CLJ CM3530
CE260X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP4525
CE260A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CLJ CM4540 MFP
CE261A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CLJ CM4540 MFP
CE263A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CLJ CM4540 MFP
CE262A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ CP4025, CLJ CP4525
CLJ CM4540 MFP
CE400A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE400X Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE401A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE403A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
CE402A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ M551
CLJ M575 MFP
HPBU3600 Q7560A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3000
Q7561A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3000
Q7563A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3000
Q7562A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3000
Q6470A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3600, CLJ 3800
CLJ CP3505
Q6471A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3600
Q6473A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3600
Q6472A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3600
Q7581A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3800
CLJ CP3505
Q7583A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3800
CLJ CP3505
Q7582A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 3800
CLJ CP3505
HPBU4600 C9720A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 4600, CLJ 4650
C9721A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 4600, CLJ 4650
C9723A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 4600, CLJ 4650
C9722A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 4600, CLJ 4650
HPBU4700 CB400A Zamenski buanj za upotrebu u
CLJ CP4005
CB401A Zamenski buanj za upotrebu u
CLJ CP4005
CB403A Zamenski buanj za upotrebu u
CLJ CP4005
CB402A Zamenski buanj za upotrebu u
CLJ CP4005
Q5950A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 4700
Q5951A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 4700
Q5953A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 4700
Q5952A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 4700
Q6460A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 4730
CLJ CM4730 MFP
Q6461A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 4730
CLJ CM4730 MFP
Q6463A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 4730
CLJ CM4730 MFP
Q6462A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 4730
CLJ CM4730 MFP
HPBU5500 C9730A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 5500, CLJ 5550
C9731A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 5500, CLJ 5550
C9733A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 5500, CLJ 5550
C9732A Zamenski bubanj (OPC valjak) za upotrebu u
CLJ 5500, CLJ 5550

Kontakt

 • Telefoni:
  011/319-39-59 
  011/319-47-94
 • Faks:
  011/319-39-06
 • Adresa:
  Luja Adamiča 32
  Beograd, 11070 Novi Beograd
  Srbija
 • E-pošta:
 • Radno vreme:
  Ponedeljak-Petak, 8-16h
 • Google+