Oznaka tonera Za upotrebu u Zamenski toner prah za upotrebu u Brother
UNIVERZAL BR TN-6600 Zamenski toner prah za upotrebu u
DCP-1200, DCP-1400
IntelliFAX-4100, IntelliFAX-4750, IntelliFAX-750, IntelliFAX-8350, IntelliFAX-8360, IntelliFAX-8750
HL-1030, HL-1200, HL-1220, HL-1230, HL-1240, HL-1250, HL-1270, HL-1420, HL-1430, HL-1435, HL-1440, HL-1450, HL-1470, HL-5024
MFC-6750, MFC-8500, MFC-8700, MFC-9650, MFC-9660, MFC-9700, MFC-9750, MFC-9760, MFC-9800, MFC-9850, MFC-9860, MFC-9870, MFC-9880
TN-2110 Zamenski toner prah za upotrebu u
DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045
HL-2140, HL-2150, HL-2170
MFC-7320, MFC-7440, MFC-7840
TN-420 Zamenski toner prah za upotrebu u
DCP-7060, DCP-7065,
IntelliFax-2840, IntelliFAX-2940
HL-2220, HL-2230, HL-2240, HL-2270, HL-2275, HL-2280
MFC-7240, MFC-7360, MFC-7365, MFC-7460, MFC-7860
TN-450 Zamenski toner prah za upotrebu u
DCP-7060, DCP-7065,
IntelliFax-2840, IntelliFAX-2940
HL-2220, HL-2230, HL-2240, HL-2270, HL-2275, HL-2280
MFC-7240, MFC-7360, MFC-7365, MFC-7460, MFC-7860
TN-550 Zamenski toner prah za upotrebu u
DCP-8060, DCP-8065
HL-5240, HL-5250, HL-5280
MFC-8460, MFC-8660, MFC-8670, MFC-8860, MFC-8870
TN-580 Zamenski toner prah za upotrebu u
DCP-8060, DCP-8065
HL-5240, HL-5250, HL-5280
MFC-8460, MFC-8660, MFC-8670, MFC-8860, MFC-8870
TN-3130

Zamenski toner prah za upotrebu u
DCP-8060, DCP-8065
HL-5240, HL-5250, HL-5270, HL-5280
MFC-8460, MFC-8860, MFC-8870

TN-3170 Zamenski toner prah za upotrebu u
DCP-8060, DCP-8065
HL-5240, HL-5250, HL-5270, HL-5280
MFC-8460, MFC-8860, MFC-8870
TN-3230 Zamenski toner prah za upotrebu u
DCP-8070, DCP-8085
HL-5340, HL-5350, HL-5370, HL-5380
MFC-8370, MFC-8380, MFC-8880, MFC-8890
TN-3280 Zamenski toner prah za upotrebu u
DCP-8070, DCP-8085
HL-5340, HL-5350, HL-5370, HL-5380
MFC-8370, MFC-8380, MFC-8880, MFC-8890
TN-720 Zamenski toner prah za upotrebu u
DCP-8110, DCP-8150, DCP-8155
HL-5440, HL-5450, HL-5470, HL-6180
MFC-8510, MFC-8710, MFC-8810, MFC-8910, MFC-8950
TN-750 Zamenski toner prah za upotrebu u
DCP-8110, DCP-8150, DCP-8155
HL-5440, HL-5450, HL-5470, HL-6180
MFC-8510, MFC-8710, MFC-8810, MFC-8910, MFC-8950
TN-780 Zamenski toner prah za upotrebu u
HL-6180
MFC-8950

Kontakt

 • Telefoni:
  011/319-39-59 
  011/319-47-94
 • Faks:
  011/319-39-06
 • Adresa:
  Luja Adamiča 32
  Beograd, 11070 Novi Beograd
  Srbija
 • E-pošta:
 • Radno vreme:
  Ponedeljak-Petak, 8-16h
 • Google+